Náhradní svoz komunálního odpadu

Žádáme občany, kterým nebyl ve čtvrtek 9.12.2021 vyvezen odpad, aby přistavili popelnice ke svozu příští čtvrtek 16.12.2021. Pokud by někomu do té doby nepostačovala kapacita popelnice, může si na obecním úřadu zdarma vyzvednout plastový pytel, do kterého může přebytečný odpad umístit. Tyto pytle pak  budou svezeny společně s odpadem z popelnice. Děkujeme za pochopení.