Kompostárna Struhařov – nevhodný odpad v kontejnerech

Vážení občané,

kompostárnou Struhařov jsme byli informováni, že se množí případy, kdy se především v kontejnerech nachází odpad, který do bioodpadu v žádném případě nepatří (např. kamení, nábytek, pneumatiky, lina, koberce, nádobí, plastový odpad a další jiné produkty). 

Tímto prosíme občany, aby se řídili níže uvedenými informacemi, co se smí do daných kontejnerů na bioodpad a případně přímo na kompostárnu Struhařov ukládat.

Na kompostárnu PŘIJÍMAJÍ:

  • Odpady ze zahrad, zejména tráva, shrabky, listí, větve, kůra, piliny
  • Biologicky rozložitelný odpad z kuchyně pouze rostlinného původu /tzn. slupky a zbytky zeleniny a ovoce
  • Pařezy, kořeny

Na kompostárnu NEPATŘÍ:

  • Tekuté zbytky jídel
  • Oleje a tuky
  • Odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti
  • Biologicky nerozložitelné a jiné odpady
  • Zemina, seno, starý kompost, hnůj, ptačí trus