Informace o prodloužení svozu bioodpadu

Vážení občané,

chtěli bychom Vás informovat, že svoz bioodpadu bude vzhledem k příznivému počasí mimořádně o 1 svoz prodloužen.

Poslední vývoz popelnic od domů bude proveden 8. prosince.

Vše za předpokladu příznivých klimatických podmínek.