Informace k rekonstrukci komunikace V Průhonu

Vážení spoluobčané,

přinášíme vám další informace ohledně aktuálně probíhající rekonstrukce komunikace V Průhonu.

Jen pro připomenutí, k této rekonstrukci jsme přistoupili proto, že byla vozovka V Průhonu – Louňovická silně poničená předchozí výstavbou vodovodu, kanalizace a dalších inženýrských sítí a podzemní technické infastruktury obce. Zároveň jde o velmi důležitou komunikaci, protože tvoří mimo jiné jedinou přístupovou cestu k nové i staré mateřské škole.

Výhodou rekonstrukce je také to, že oproti původnímu stavu vznikne nový chodník, a to nakonec až k prostoru nové školky. Naplánovat zde toto řešení nebylo úplně jednoduché, protože část pozemků v místě je soukromých – proto také chodník vede zpočátku po pravé straně silnice a od hřiště pokračuje na straně levé. Na chodník k mateřské škole se nám také podařilo úspěšně získat dotaci.

Dobrou zprávou je, že pokud nenastanou nějaké neočekávané komplikace například z důvodu počasí, do konce května 2024 by měla být rekonstrukce komunikace V Průhonu hotová.

Do té doby ještě proběhne mimo jiné odstranění konstrukce stávajícího jízdního pásu a podložních vrstev, nahrazení vrstvami novými (od staré školky po bytový dům), pokládka asfaltového povrchu (od zvýšeného prahu v křižovatce V Průhonu x U Hřiště po bytový dům) a výstavba zvýšeného zpomalovacího prahu na návsi.

Práce probíhají maximální možnou rychlostí dle plánu a smluvních podmínek, celková doba plnění je 47 týdnů. Aktuální plnění je nyní 36 týdnů.

Obdrželi jsme rovněž dotazy týkající se šířky silnice. Šířka bude standardní, pouze v nezbytných případech souvisejících s požadavkem na šířku chodníku a s hranicemi okolních soukromých pozemků dojde ke zúžení na 4,5 metru, které je dle příslušných norem ČSN u tohoto typu komunikace zcela přípustné. 

Toto určité zúžení bude ostatně ve prospěch všech – i kvůli blízké školce zde je žádoucí určité zpomalení dopravy, nechceme tady mít „dálnici“.

Mám radost, že se další náročný projekt blíží k úspěšnému završení. Málokdo si umí představit, kolik stovek hodin práce a kolik papírování, stresu a překonaných překážek za každým takovýmto projektem stojí. Ale o to větší radost můžeme pak mít z výsledku a z toho, že jsou Svojetice zase hezčí a jejich infrastruktura ještě lépe slouží občanům.

Mgr. Martina Vedralová

starostka