Informace k novému železničnímu jízdnímu řádu pro období 10. 12. 2023 – 14. 12. 2024

Vážení občané,

v prvním listopadovém týdnu zveřejnila Správa železnic, s.o. (dále „SŽ“) železniční jízdní řád pro období od 10. 12. 2023 do 14. 12. 2024. V této souvislosti bychom Vás chtěli informovat o vybraných změnách, které budou v rámci nového jízdního řádu realizovány.

Kompletní jízdní řády pro období JŘ 2023/24 po jednotlivých tratích (v PDF) naleznete na stránkách Správy železnic (https://www.spravazeleznic.cz/cestujici/jizdni-rad/jizdni-rad-na-rok-2024). V následujících odstavcích dále předkládáme výčet nejvýraznějších změn, které s sebou nový jízdní řád na vybraných tratích přináší.

014 Kolín – Ledečko – v důsledku změny technologie pořadí vjezdu a odjezdu vlaků ve stanici Ledečko (následek změny dopravních předpisů SŽ) bohužel dojde ke ztrátě přestupních vazeb ve stanici Kolín na osobní vlaky ve směru do Prahy.
093 Kralupy nad Vltavou – Kladno – do 31. července 2024 bude pokračovat výluka v úseku Kladno – Brandýsek; po jejím skončení budou moci cestující začít využívat modernizované zastávky Kladno-město a stanici Kladno-Ostrovec.
110 úsek Slaný – Louny – dochází k omezení rozsahu objednávky na 4 páry vlaků denně. Jízdní řád vychází z dohody s obcemi a Ústeckým krajem a polohy spojů jsou zvlášť pro pracovní dny a víkendy přizpůsobeny časům předpokládané nejvyšší poptávky na přepravu; spěšné vlaky 1495 a 1494 budou zkráceny do trasy Slaný – Praha Masarykovo nádraží a zpět.
124 Rakovník – Lužná u Rakovníka – Žatec, 161 Rakovník – Blatno u Jesenice – realizace projektu „Čtyřmezí“ ve spolupráci se sousedními kraji a dopravním svazem obcí ODORAK – navýšení počtu spojů, zlepšení přípojových vazeb ve stanici Rakovník a přizpůsobení časových poloh vybraných spojů potřebám škol a zaměstnavatelů.

Došlo také k dohodě na rozšíření tarifních přesahů mezi sousedícími kraji a tarif PID tak nově zahrnuje úsek Blatno u Jesenice – Žlutice, tarif DÚK úseky Lužná u Rakovníka – Rakovník – Blatno u Jesenice a tarif IDPK úseky Rakovník – Blatno u Jesenice a Rakovník – Čistá.

170 Beroun – Plzeň – narušení přípojů v Berouně ve směru od Plzně z důvodu dřívějších odjezdů osobních vlaků linky S7 ve směru do Prahy způsobených výlukovými pracemi v úseku Karlštejn – Beroun.
171 Praha – Beroun – dlouhodobé výluky s ohledem na stavbu Karlštejn-Beroun, kde bude možné většinou využívat pouze jednu traťovou kolej. Dále se předpokládá mimořádná změna JŘ v lednu 2024 s tím, že podrobnější informace budou prezentovány dodatečně.
172 Zadní Třebaň – Lochovice – ztráta vybraných přípojů v Zadní Třebani ve směru do Berouna z důvodu časového posunu tras vlaků na trati 171 vyplývající z výlukových prací v úseku Karlštejn – Beroun.
173 Praha – Rudná – Beroun, 174 Beroun – Rakovník – postupné nasazování nových vozidel řady 847 „RegioFox“.
200 Beroun – Písek – ztráta přípojů v Březnici mezi osobními vlaky Beroun – Blatná a Březnice – Protivín v obou směrech. Důvodem je snížení rychlosti Správou železnic na několika přejezdech zabezpečených pouze výstražnými kříži a následné prodloužení jízdních dob a změna místa pro míjení osobních vlaků s rychlíky.
210 Praha – Čerčany – pro Davli a Skochovice byla prodloužena trasa vlaku v ranní špičce pracovních dnů s příjezdem do Prahy v 9:04.
230 Kolín – Havlíčkův Brod – z důvodu posunu tras vlaků dálkové dopravy linek R18 a R19 po dokončení výlukových prací v úseku Ústí nad Orlicí – Choceň a pokračující přestavbě uzlu Pardubice bohužel dojde ke ztrátě přípojů ve stanici Kolín od osobních vlaků linky S20 z Havlíčkova Brodu.