Rekonstrukce Choceradské – znovuobnovení prací

Počínaje dnešním ránem byly obnoveny ze strany ROBSTAVU práce na rekonstrukci Choceradské.

Zájmem vedení obce a jistě i všech Svojetičáků je, aby práce byly dokončeny ve stanoveném termínu a pokud možno i dříve.

Prosíme proto všechny řidiče, aby byli ohleduplní k sobě navzájem i k chodcům a přizpůsobili rychlost a stal jízdy tomu, že projíždějí stavbou.