Dokončení výsadby stromů a keřů podél cesty u koní

Na svatého Martina 11.11.2021 byla pod vedením neziskové organizace Sázíme stromy, z.ú. se zaměstnanci společnosti HP úspěšně dokončena výsadba aleje podél polní cesty na kraji Svojetic.

Do krajiny bylo vysazeno zbylých 24 ovocných stromů a 67 keřů.

Cesta je navržena pro cyklisty a pěší. Nyní také začínají práce na projektu naučné stezky pro děti, která touto cestou povede.

Již v této chvíli je na novou alej krásný pohled a co teprve na jaře, až se nám začne vše zelenat a za pár let nám bude alej v slunečných dnech poskytovat nejen stín, ale i chutné ovoce.

 

Děkujeme společnosti HP Inc Czech Republic s.r.o. za finanční podporu, zaměstnancům obecního úřadu a také firmě pana Miroslava Šmída a pana Miroslava Štěpána.

Odkaz na článek sepsaný Danielou Příborskou (Sázíme stromy, z.ú.):

https://www.sazimestromy.cz/cs/akce/zobraz/692