Bioodpad, kam s ním?

Vážení občané,

Tímto bychom Vás chtěli informovat o možnostech likvidace bioodpadu.

Každý občan, který řádně platí za svoz komunálního odpadu, má nárok na vývoz hnědé biopopelnice.

Pokud se jedná o objemnější bio odpad, pak je možné využít struhařovskou kompostárnu.

Bioodpad odkládaný na Kompostárně Struhařov  je zdarma:

  • pro občany s trvalým pobytem ve Svojeticích (je nutné se prokázat platným OP)
  • pro majitele nemovitostí ve Svojeticích, kteří zde nemají trvalý pobyt (prokáží se kartičkou, která jim bude vydána na OÚ)

 

Další možností je využití kontejneru na bioodpad, který je umístěn v prostorách ČOV ve Svojeticích.

 

  • Sběr bioodpadu do kontejneru umístěného v prostoru ČOV je provozován celoročně v časovém rozmezí:

Od 2.5.2021 do 31.8.2021

NE -8:00 – 10:00 hod

PO – 18:00 – 20:00 hod

 

Od 1.9.2021

NE – 8:00 – 10:00 hod

PO – 17:00 – 19:00 hod

Od 1.11.2021 po telefonické domluvě (Stanislav Tichý – 608 782 830)

 

Prosíme občany, aby při likvidaci bioodpadu využívali výše zmíněné možnosti, nenechávali nikde pytle s bioodpadem a neházeli je do kontejnerů na sklo:

 

Bioodpad ponechaný před ČOV (prosíme, takto ne).

 

Obecní úřad Svojetice