Zásady ochrany osobních údajů

Osobní údaje

Naše zásady ochrany osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás velmi důležité.

Na našich stránkách máme několik základních principů, které sledujeme:

Nepožadujeme vaše osobní informace, pokud to opravdu nepotřebujeme.

Vaše osobní údaje nesdílíme s nikým jiným a nikam je nepředáváme. Neukládáme osobní údaje na našich stránkách jinak, než jak to vyžaduje pro provoz redakční systém našeho webu. Je pro nás pravidlem respektovat vaše soukromí ohledně veškerých informací, které můžeme shromažďovat při provozu našich webových stránek.

 

Novinky na e-mail (Newsletter)

U čtenářů, kteří chtějí dostávat aktualizace o našich stránkách prostřednictvím e-mailu, zpracováváme osobní údaj v podobě e-mailové adresy. Služba tento údaj zpracovává pouze v míře, která je nezbytná nebo vhodná pro splnění účelu interakce návštěvníka s naší webovou stránkou. Chcete-li Newsletter dostávat, potřebujeme Vaši emailovou adresu. Vyplňte tedy, prosím, formulář nacházející se na webových stránkách obce. Nepřejete-li si, aby vám byly novinky nadále zasílány bude tento osobní údaj z naší databáze vymazán.

Formuláře

U formulářů zpracováváme údaje zadané do všech vámi vyplněných polí, a to včetně těch, která nejsou povinná pro základní vyplnění a odeslání formuláře. Formulář je zpracován podle obsahu a není-li to více potřeba (proběhla další komunikace, požadavek byl vyřešen) jsou všechna vaše osobní data včetně obsahu formuláře smazána.

Statistika

Shromažďujeme statistiky o chování návštěvníků na našich webových stránkách. Můžeme například sledovat nejpopulárnější stránky na stránkách podle jejich čtení, celkovou návštěvnost webu, směrování odkazů na naše stránky a další informace, které nám poskytne váš prohlížeč a operační systém. Žádné z těchto údajů nemají povahu osobního údaje.

Reklamy

Veškeré reklamy (odkazy na naše partnery aj.), zadáváme do systému osobně. Tyto reklamy nečerpají žádné další informace z vaší návštěvy. Odkaz přes banner či reklamní obrázek funguje pouze jako odkaz, který vás přesměruje na stránku, jako kdyby byla právě otevřena. Takto všechny odkazy mimo naše stránky odkazujeme do nového okna, nebo záložky vašeho prohlížeče.

Cookies

Soubor cookies je řetězec informací, které webové stránky ukládají v počítači návštěvníka. Prohlížeče návštěvníků tyto soubory poskytují naší webové stránce ke zpracování pokaždé, když se návštěvník vrátí. Používání cookies pomáhá identifikovat a sledovat návštěvníky, jejich použití daných webových stránek a jejich preference na webových stránkách. Návštěvníci, kteří nechtějí umístit cookies do svých počítačů, by si měli nastavit prohlížeče tak, aby odmítli soubory cookies před použitím stránek, a to i s nevýhodou, že některé funkce webových stránek nemusí správně fungovat bez pomocných souborů cookies (např. aktualizace některého obsahu, různá barevná schémata, nabízené služby, možnost hlasování v anketách a další služby, které jsou použity pro zlepšení poskytování informací pro čtenáře). Více informací zde.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Dovolujeme si vás upozornit, že budoucí změny způsobů zpracování osobních údajů uvedených v tomto dokumentu jsou možné. Pokud k takovýmto změnám dojde, budeme vás opětovně informovat. S nejvyšší pravděpodobností se přitom bude jednat o změny menšího rozsahu v důsledku novelizací současné právní úpravy.

Prosíme tímto naše návštěvníky, aby věnovali patřičnou pozornost této oblasti a častěji kontrolovali tuto stránku, kde budou informováni o změnách našich zásad ochrany osobních údajů.

Mějte prosím na vědomí, že Vaše další užívání těchto stránek po  změně zásad ochrany osobních údajů bude znamenat, že jste takovouto změnu přijali a ke zpracování osobních údajů v souladu se zde uvedenými zásadami dáváte svůj souhlas.

 

Kamerový systém v obci Svojetice + fotopast

Zpracováváme osobní údaje z kamerového systému + fotopasti, který monitoruje vnější prostory obecního úřadu a přilehlé veřejné prostory, obecní pozemky.

Cílem kamerového systému v obci je ochrana zdraví a majetku občanů a prevence trestné činnosti v obci.

Základní charakteristikou provozování a využívání obecního kamerového dohlížecího systému, je jejich preventivní funkce, tj. vytváření bezpečných zón. Tento systém rovněž slouží k dohledu nad dodržováním obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku či odhalování přestupků a rovněž k záznamu protiprávního jednání přestupců či pachatelů.

Obrazový materiál kamerového systému (fotopasti) není určen pro veřejnost, ale pro malý okruh uživatelů – pouze Policie České republiky  – v případ podezření spáchání trestného činu, nebo přestupku.

Ke kamerovým záznamům má přístup pouze zodpovědný pracovník. Přístup k záznamům je chráněn přístupovým heslem.

 

V souladu obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů („GDPR“) a Pokynů EDPB č. 3/2019, souhlasím se zpracováváním osobních údajů správcem pro výše popsané účely a ve výše definovaném rozsahu.