Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace II – TJ Sokol 2022