Svoz odpadů

 

Svoz odpadů v obci Svojetice zajišťuje firma FCC Česká republika, s.r.o.

 

 ➡ Směsný komunální odpad

se odkládá do sběrných nádob, tzn. do typizovaných sběrných nádob – popelnice o objemu 80 l, 120 l nebo 240 l. Každá sběrná nádoba je opatřena čipem.

Vývoz odpadu probíhá každý lichý čtvrtek (1 x 14 dní, 1 x 28 dní) v ranních hodinách. Nádoby je vhodné k vývozu přistavovat večer před dnem vývozu.

V současné době jsou v platnosti níže uvedené vnitřní dokumenty, které se týkají odpadového hospodářství.

Dle vyhlášky obce Svojetice o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu je ve Svojeticích platný systém výběru poplatků na základě objemu popelnice. Obec Svojetice stanovila 1 Kč za litr odpadu.

V praxi to znamená, že poplatek je jasně dán výpočtem, tzn. objem nádoby v litrech x poplatkový koeficient x počet svozů za rok. U jednotlivých nádob to znamená následovné:

Bližší informace o poplatcích naleznete ZDE.

 

 ➡ Separovaný odpad

je v obci vyvážen systémem door to door (D2D, tj. od domu k domu).

Aby bylo třídění odpadu co nejpohodlnější a aby byl zároveň svoz efektivní, dostane každá domácnost, která projeví zájem, zdarma popelnici na plast, papír a sklo. Třídění odpadu tak začíná přímo v domácnostech. Toto opatření má až neuvěřitelné výsledky, o desítky procent klesá množství směsného odpadu v černých popelnicích. Zároveň se navyšuje množství vytříděných surovin.

Separovaný odpad je ve Svojeticích vyvážen jednou za 28 dní.

 

Kalendářní harmonogram svozu domovních nádob pro rok 2024 ZDE.

Pokud stále tápete a nejste si jisti, co patří do barevných popelnic, máme pro Vás návod pod následujícími odkazy:

Veřejná místa, kde jsou umístěny nádoby na tříděný odpad :

Lokalita Typ nádoby Počet nádob
Na Kopci/u obec. úřadu modrá 240 l (papír) 1
Na Kopci/u obec. úřadu žlutá 240 l (plast a PET lahve) 1
Na Kopci/u obec. úřadu černá 240 l (jedlé tuky) 2
Na Kopci/u obec. úřadu černá 240 l (kovy) 2
Na Kopci/u obec. úřadu zelená 240 l (sklo) 1

 ➡ Bio odpad

Bioodpad je možné také třídit. Každý občan, který má uhrazen poplatek za svoz komunálního odpadu má nárok na vývoz bioodpadu od své nemovitosti. Popelnici na bioodpad je možné si zakoupit na obecním úřadu za cenu 1325,-Kč.

Větší množství bioodpadu je možné zdarma zavést do kontejneru na bioodpad v prostoru ČOV (čističky odpadních vod), nebo využít Kompostárnu Struhařov.

 

 ➡ Objemný odpad

Objemný odpad mohou občané dovézt do velkoobjemového kontejneru, který je každoročně v daných termínech přistavován na určená místa v obci. Více informací ZDE.

 

 ➡ Nebezpečný odpad

Svoz nebezpečných odpadů probíhá v obci 2 x ročně – jaro, podzim.

Více informací ZDE.

 

Všechny druhy popelnic jsou k zakoupení na Obecním úřadě.

Ceny nádob
Druh
Velikost Cena Kč
Černá směs
80 l600
Černá směs
120 l600
Černá směs
240 l900
Bio popelnice
240 l1325

Osvědčení o úspoře emisí 2022

Osvědčení o úspoře emisí 2020