POMOC UKRAJINĚ

Humanitární dávka

Humanitární dávka_UA

Informace pro ubytovatele

Změny u příspěvku pro solidární domácnost

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 


UBYTOVÁNÍ

Aktuálně asi nejpalčivější problém je nadále ubytování. 

Migrační vlna sice zeslábla, dílem tím, že řada uprchlíků pokračuje například do Německa nebo Rakouska, dílem tím, že aktuálně odchází z Ukrajiny méně lidí, ale to se může změnit. Větší procento těch, kteří procházejí našimi asistenčními centry, potřebuje pomoci s ubytováním.

PROPLÁCENÍ

Intenzivně se nyní řeší proplácení kapacit, které poskytli buď komerční ubytovatelé, vy jako obce a další organizace spadající pod samosprávy, a nebo také soukromí ubytovatelé.

Pro komerční ubytovatele je aktuálně spuštěno prozatímní a pouze částečné řešení. V případě, že dosud komerční ubytovatelé (hotely, ubytovny atd.), kteří mají zájem nabídnout uprchlíkům ubytování, své kapacity nezaregistrovali prostřednictvím Krajských asistenčních center, mohou tak učinit prostřednictvím odkazu zde:

https://www.survio.com/survey/d/V8F4D8T9O3F5U2N3K

Registrace nabízených ubytovacích kapacit je podmínkou pro to, aby v budoucnu mohla být uzavřena smlouva mezi krajem a poskytovatelem (ubytovacím zařízením), a tím tak umožněno vyplacení stanoveného příspěvku za poskytnuté ubytování.

V případě, že zařízení již své kapacity prostřednictvím Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) nabídlo a čeká na uzavření smlouvy s krajem tak, aby mohla být vyplacena dohodnutá výše příspěvku za ubytovaného, platí, že subjekty nahlášené v databázi prostřednictvím KACPU budou ze strany Krajského úřadu Středočeského kraje kontaktovány s nabídkou uzavření smlouvy (není tak třeba vyplňovat tento formulář).

Co se týče soukromého ubytovávání, tak vláda počítá s tím, že solidární příspěvek na ubytování uprchlíků by se měl začít vyplácet po 11. dubnu. Získat by ho mohli lidé, kteří u sebe doma či ve svém volném bytě nechali příchozí zdarma déle než 16 dní v měsíci. A mělo by se žádat buď přes mobilní aplikaci nebo na úřadech práce. 

 

ŠKOLSTVÍ

Ministerstvo školství zpřesnilo tento týden manuály a informace ke vzdělávání ukrajinských dětí k jejich adaptaci.

Vše je dostupné na této stránce:

https://www.edu.cz/ukrajina/

Najdete tam informační letáky i metodický výklad k tak zvanému zákonu Lex Ukrajina, který umožňuje školám a školkám snáz zvyšovat kapacitu.

Také je tam informační leták, který má pomoci se zřizováním adaptačních skupin.

Ministerstvo práce se navíc chystá podpořit vznik těchto adaptačních skupin pro děti válečných uprchlíků. Na tyto dětské skupiny pro ukrajinské předškoláky plánuje uvolnit 300 až 400 milionů korun. Dotační program pro obce, kraje, neziskové organizace či státní instituce by se mohl spustit v polovině dubna.

Kromě toho Vám v příloze přikládáme leták naše Vzdělávacího institutu Středočeského kraje, který připravil sérii webinářů k aktuální situaci související se začleňováním ukrajinských dětí do škol a tříd.

 

ZDRAVOTNICTVÍ

Co se týče zdravotnické problematiky, níže přikládáme několik materiálů.

Jednak je to leták pro ukrajinské nastávající maminky. Je na něm přehledný seznam našich porodnic i s kontakty, kde je vhodné si domluvit dopředu péči. Díky těmto doporučením by se mohlo podařit rozprostřít péči o rodičky rovnoměrněji v regionu. Středočeské porodnice budou za maminky rády, zatímco ty pražské jsou většinou opravdu plné a nastávající maminky musí být v pořadníku.

Dále jsou přiloženy formuláře, které výrazně pomáhají zdravotníkům v jejich práci, pokud jim je uprchlíci dopředu připraví. 

 

A další přílohy:

  • Inovovaný leták s aktuálními informacemi, které se týkají nároku na sociální dávky pro uprchlíky. A zároveň shrnují postup při hledání zaměstnání.
  • A v neposlední řadě je přiložen leták Člověka v tísni, který má linku na pomoc uprchlíkům. Tam jim poradí v jejich rodném jazyce se svízelnými situacemi, kterým čelí a také jim podají pomocnou ruku, aby se nestali oběťmi podvodníků, kteří situace začínají zneužívat.

 

   

 


Aktuální informace:


Výsledky z jednání vlády dne 9. 3. 2022. Vláda schválila změnu krizového opatření

1.  Změna krizového opatření k udělování víz s účinností od 10. března

Vláda upravila už přijaté krizové opatření Ministerstva vnitra k přijímání uprchlíků. Jeho platnost rozšířila z občanů Ukrajiny na všechny vysídlené osoby z Ukrajiny podle prováděcího rozhodnutí Rady (EU) ze 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana.

Zároveň prodloužila lhůtu na splnění ohlašovací povinnosti ze stávajících tří dnů na třicet a doplnila možnost Ministerstva vnitra, Policie ČR nebo Hasičského záchranného sboru ČR stanovit místo, kde lze splnit tuto ohlašovací povinnost nebo podat žádost o udělení zvláštního typu víz. Tím umožní efektivněji využít stávajících kapacit sítě Kontaktních asistenčních center pomoci Ukrajině a jejich personálu.

Vláda rozhodla také o kompenzaci krajům za ubytování uprchlíků z Ukrajiny ve výši 180 korun za osobu a den a ve výši 100 korun za dítě do 10 let a den do 31. března 2022.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na Výsledky jednání vlády 9. března 2022 | Vláda ČR (vlada.cz)


Nejste na to sami

Ukrajina_letak9_UA

ZP a pomoc Ukrajině

Ukrajina_letak

 

 

 

Od 3.3.2022 fungují dvě nová Krajská asistenční centra pomoci Ukrajině

V Kutné Hoře:

Kongresové centrum Galerie Středočeského kraje (GASK) na adrese: Kremnická 239/7

V Mladé Boleslavi:

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, 17.listopadu 1325, na adrese: 17.listopadu 1325

Obě jsou prozatím v provozu 24 hodin denně.

Obě centra poskytují pomoc s registrací, ubytováním, zdravotním pojištěním, psychologickou a lékařskou pomoc, pomoc s vyřízením pracovního povolení. Jsou zkrátka kontaktním místem pro uprchlíky. Platí, že některé agendy, jako je třeba pomoc Úřadu práce, nejsou nonstop, ale základní pomoc uprchlíci dostanou vždy.

V Praze:

Od 3.3.2022 8:00 začne také fungovat nové společné centrum s Prahou, a to v Kongresovém centru rovněž nonstop, kam se přesouvá dosavadní centrum z Mariánského náměstí.

Přehledný letáček ke všem centrům česky i ukrajinsky najdete v příloze. V letáku jsou QR kódy, které zobrazí místo v mapě. Máte zase v JPG i PDF – sociální sítě, weby. 

Důležité je dodat, že cestování veřejnou dopravu ve Středočeském kraji je pro ukrajinské občany po předložení pasu zdarma. 

Základní informace česky i ukrajinsky a všechny novinky, které jako kraj vydáváme jsou dostupné také zde:

https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/pomoc_ukrajine

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Klíčové je, že Ukrajinci mohou pobývat v České republice na základě bezvízového styku 90 dní. Musí se ovšem během tří dnů od příjezdu registrovat na Policii ČR, pokud jsou ubytováni v soukromí. V ostatních případech registraci zajistí ubytovatel.

Pokud nemají žádné zázemí, je několik možností:

Kontaktovat informační linku Ministerstva vnitra:

974 801 802

Kontaktovat krajskou informační linku:

950 870 420

Dostavit se na Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) – viz výše.

Všechny klíčové informace jsou dostupné i v ukrajinském jazyce na webu Ministerstva vnitra.

 

Rozcestníkem pro pomoc Ukrajině – informace jak pro Ukrajince, tak pro ty, kteří chtějí pomoc poskytnout jsou na stránce:

www.nasiukrajinci.cz

 

SOCIÁLNÍ DÁVKY A PRÁCE V ČR:

Veškeré informace jsou dostupné na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

V příloze pak jsou letáky jak v češtině, tak ukrajinštině, které vysvětlují postup ohledně zaměstnávání ukrajinských občanů prchajících před válkou. Základ je, že pro vykonávání práce a získání pracovního povolení již musejí mít uprchlíci speciální dlouhodobé vízum. Zároveň připojuji Otázky a odpovědi, které sestavil k možnosti zaměstnávání Úřad práce – opět v obou jazykových verzích.

Nově je přiložen formulář v ukrajinštině pro žádost o Mimořádnou okamžitou pomoc, která není navázána na vízum. Dle informací paní ředitelky Malichové z Krajské pobočky Úřadu práce je právě tato dávka tou, kterou bude Úřad práce nyní vyplácet, protože MPSV chystá jednotnou dávku pro uprchlíky, a také pro ty, kteří uprchlíky ubytovávají.

Další podrobnosti o pomoci jsou dostupné také na stránkách Úřadu práce.

 

ZDRAVOTNICTVÍ

Ministerstvo zdravotnictví zřídilo bezplatnou linku pro pomoc ukrajinským občanům se zdravotní péčí: 1221 (VOLBA 8)

Středočeský kraj rozhodl, že ve všech krajských nemocnicích budou mít akutní a bezodkladnou péči ukrajinští občané zdarma i bez účasti na veřejném pojištění. 

Jedná se o nemocnice: Kladno, Mladá Boleslav, Benešov, Příbram, Kutná Hora a Kolín.

Zároveň se zapojili praktiční lékaři, kteří rovněž budou poskytovat péči zdarma. Informace jsou dostupné na:

http://lekariproukrajinu.cz/

Odkazy/letáčky:


Výsledky z jednání vlády dne 2. 3. 2022. Vláda schválila vyhlášení nouzového stavu a krizové opatření k udělování víz s účinností od 4. 3. 2022.

1. Usnesení vlády k vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu s účinností od 4. března
(odůvodnění usnesení č. 147)

2. Krizové opatření k udělování víz s účinností od 4. března
(odůvodnění usnesení č. 148)

Výsledky jednání vlády zde: Výsledky jednání vlády 2. března 2022 | Vláda ČR (vlada.cz)


 

Rada Středočeského kraje 28.2.2022 rozhodla s okamžitou platností, že ukrajinští občané mají nárok na veřejnou dopravu v kraji zdarma.

Podrobnosti k tomu jsou ZDE:

https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/ukrajinci-maji-verejnou-dopravu-ve-stredoceskem-kraji-zdarma

Obdobně platí, že kraj zajistí ve svých nemocnicích neodkladnou a akutní lékařskou péči pro ukrajinské uprchlíky zdarma.

Podrobnosti k tomu jsou ZDE:

https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/kraj-zajisti-pro-ukrajinske-uprchliky-zdravotni-peci-zdarma

 

Také je připravováno ve spolupráci s Prahou zřízení Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) pro Prahu a Středočeský kraj v Městské knihovně v Praze, které by mělo začít fungovat od úterý 1.3.2022. Toto centrum bude pomáhat uprchlíkům s registrací, ubytováním, rovněž bude shromažďovat nabídky humanitární pomoci.

Podrobnosti k tomu jsou ZDE:

https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/stredocesky-kraj-zprovozni-krajske-koordinacni-centrum-pomoci-ukrajine

 

Už nyní funguje středočeská asistenční linka zřízená Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje: 950 870 420

 


Ukrajinci, kteří u nás žijí dlouhodobě, si v případě konce platnosti povolení mohou standardně požádat o jeho prodloužení. V případě těch, kteří zde pracují na krátká víza, není prodloužení možné, nedovoluje to evropská legislativa. Zejména pro tyto případy jsme přichystali možnost žádosti o zvláštní titul, tzv. speciální dlouhodobé vízum. O toho vízum je možné požádat na regionálních pracovištích OAMP před skončením platnosti stávajícího víza. Udělujeme ho na počkání. Poté již stačí domluvit se se zaměstnavatelem a požádat na Úřadu práce o povolení k zaměstnání. Informace pro tyto případy jsou v zeleném přiloženém letáku (je možné v krajích distribuovat), další informace jsou zde: https://www.mvcr.cz/ukrajina. V pátek proběhly první speciální úřední, v mnoha krajích i dnes – bez větších problémů. Informace jsou zároveň komunikovány s NNO, které poskytují poradenství na pracovištích OAMP a Centry na podporu integrace cizinců.
 
Nově příchozí Ukrajinci mohou do ČR vstoupit v rámci bezvízového styku, nepotřebují tedy po dobu 3 měsíců k pobytu žádné vízum. Nicméně předpokládáme, že se budou chtít zapojit do běžného života a začít pracovat, i oni tedy mohou požádat o speciální dlouhodobé vízum. Mnoho z těch, co nově přijíždí, má v ČR nějaké zázemí – rodinu, kamarády, takže část z nich nebudou potřebovat žádnou asistenci. Tito cizinci musí splnit svou registrační povinnost na Policii.
 
Pro ty, co toto zázemí nemají (nemají prostředky pro zajištění ubytování, nemají na území rodinu nebo známé), je připravena pomoc v rámci v pátek schváleného Programu Ukrajina. Takové osoby budou nasměrovány do Registračního humanitárního střediska Vyšní Lhoty (Vyšní Lhoty 234), kde proběhne jejich registrace (včetně vyřízení speciálního dlouhodobého víza) a dále budou rozvezeni do dalších ubytovacích zařízení. Kapacita Programu na první záchyt bude 5000 míst.

Veškeré informace jsou k nalezení na webu: https://www.mvcr.cz/ukrajina
 
Pro ukrajinské občany byla zřízena telefonická linka, která funguje nyní 7/24: +420 974 801 802 a email: ukrajina@mvcr.cz. Infolinka momentálně stíhá vyřizovat počet volajících.
 (See attached file: Informace UA – zelený stupeň.pdf)(See attached file: Informace UA – oranžový stupeň.pdf)

 

Informace UA – oranžový stupeň (CZ)

Informace UA – oranžový stupeň (UA)

Informace UA – zelený stupeň (CZ)

Informace UA – zelený stupeň (UA)


Charita Česká republika vyhlásila veřejnou sbírku Charita pro Ukrajinu na pomoc lidem zasaženým ozbrojeným konfliktem v této zemi. Sbírkový účet vedený u České spořitelny má číslo 55660022/0800, variabilní symbol 104.

Přispět je možné také zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru: 
DMS CHARITASVET 30, DMS CHARITASVET 60 nebo DMS CHARITASVET 90

Podrobnosti naleznete na následujících odkazech:

https://svet.charita.cz/podporte-nas-hprs/charita-pro-ukrajinu/

https://svet.charita.cz/aktuality-svet-charita/vyhlasujeme-sbirku-charita-pro-ukrajinu/

Pomoci lze také prostřednictvím organizace Člověk v tísni. Ta vyhlásila sbírku SOS Ukrajina. Podrobnosti, jak přispět naleznete zde: https://www.clovekvtisni.cz/clovek-v-tisni-pomuze-ukrajine-8549gp.