Kanalizace – náklady a dotace

KANALIZACE – náklady a dotace ke stažení Náklady na kanalizaci od roku 2010 (v Kč) rok     2010 2011 2012 2013 2015 2016 Celkový součet administrativa (žádosti o dotace, znalecké posudky, administrace dotace…) 57 120 42 000 3 600   421 600 457 833 982 153 dozor (technický dozor, autorský dozor, BOZP, dohled Úst. arch. pam. péče)         2 060 630 178 490 2 239 120 projekt   30 000 640 800 874 830 105 270   1 650 900 reklama         17 000…

Kanalizace – smlouvy o připojení

Září 2016 – podepisování smluv organizuje pí. Hanka Bajerová– tel: 728 353 454 (prosím volejte až od 1.9.2016) Bude možné podepisování smluv o připojení ke kanalizaci těch občanů, kteří již mají zabudované jímky a odevzdali elektrorevizi a nebo jí přinesou sebou. K podpisu smluv musí mít každý sebou OP a kdo má LV. V zájmu plynulosti prosím, abyste se pokud možno s pí. Bajerovou domlouvali na datu a hodině podpisu. Děkujeme.   Smlouva o odvádění odpadních vod Reklamační řád Kanalizační řád Všeobecné podmínky…

Stanovisko Obecního úřadu k nevyžádaným mailům

Vážení spoluobčané, obdrželi jsme několik stížností ke zneužití e-mailových adres, pod kterými jste se již dříve registrovali na webových stránkách obce pro zasílání novinek. Ujišťujeme vás, že jsme žádné e-mailové adresy nikomu nedali, neprodali a ani je nikde nezveřejnili. Netušíme, kde je dotyčné osoby získaly a distancujeme se od jakýchkoli aktivit spojených se zasíláním nevyžádaných mailů.   Obecní úřad Svojetice