Hospodaření obce

Analýza hospodaření: Střednědobý výhled rozpočtu Svojetice s analýzou financí a ratingem

ROZPOČET

rozklikávací rozpočet – zdroj MFČR

rok 2024

Rozpočtové opatření č.2/2024                                                      vyvěšeno: 7.5.2024

Rozpočtové opatření č.1/2024                                                      vyvěšeno: 13.3.2024

Schválený rozpočet obce Svojetice na rok 2024                          vyvěšeno: 19.12.2023

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2025- 2027    vyvěšeno: 19.12.2023

Návrh rozpočtu 2024 Svojetice                                                 vyvěšeno: 22.11.2023

Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2027                                vyvěšeno: 22.11.2023

rok 2023

Rozpočtové opatření č.9/2023                                                     vyvěšeno: 23.1.2024

Rozpočtové opatření č.8/2023                                                     vyvěšeno: 18.12.2023

Rozpočtové opatření č.7/2023                                                      vyvěšeno: 12.10.2023

Rozpočtové opatření č.6/2023                                                      vyvěšeno: 12.10.2023

Rozpočtové opatření č.5/2023                                                       vyvěšeno: 15.9.2023

Rozpočtové opatření č.4/2023                                                       vyvěšeno: 25.8.2023

Rozpočtové opatření č.3/2023                                                        vyvěšeno: 15.6.2023

Rozpočtové opatření č.2/2023                                                        vyvěšeno: 10.5.2023

Rozpočtové opatření č.1/2023                                                        vyvěšeno: 16.3.2023

Schválený rozpočet obce Svojetice na rok 2023                          vyvěšeno: 21.12.2022

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024- 2026    vyvěšeno: 21.12.2022     

Návrh rozpočtu 2023 Svojetice                                                        vyvěšeno: 3.12.2022

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2024 – 2026                 vyvěšeno: 3.12.2022

rok 2022

Rozpočtové opatření č.6/2022                                              vyvěšeno:13.1.2023

Rozpočtové opatření č.5/2022                                              vyvěšeno:21.12.2022

Rozpočtové opatření č.4/2022                                              vyvěšeno: 28.11.2022

Rozpočtové opatření č.3/2022                                                vyvěšeno: 7.9.2022

Rozpočtové opatření č.2/2022                                                vyvěšeno: 3.6.2022

Rozpočtové_opatření_č.1/2022                                              vyvěšeno: 3.5.2022

Schválený rozpočet obce Svojetice 2022                                vyvěšeno: 22.12.2021

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2023- 2025          vyvěšeno: 22.12.2021

Návrh rozpočtu obce Svojetice 2022                                       vyvěšeno: 25.11.2021

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023- 2025   vyvěšeno: 25.11.2021

rok 2021

Rozpočtové opatření č.6/2021                                                   vyvěšeno: 28.1.2022

Rozpočtové opatření č.5/2021                                                    vyvěšeno: 22.12.2021

Rozpočtové opatření č.4/2021  (doplněné)                 

Rozpočtové opatření č.4/2021                                                     vyvěšeno: 18.10.2021

Rozpočtové opatření č.3/2021                                                     vyvěšeno: 30.8.2021

Rozpočtové opatření č.2/2021                                                      vyvěšeno: 10.5.2021

Rozpočtové opatření č.1/2021                                                       vyvěšeno: 30.3.2021

Schválený rozpočet obce Svojetice 2021                                      vyvěšeno: 8.1.2021

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022-2024   vyvěšeno: 8.1.2021

Návrh rozpočtu obce Svojetice 2021                                            vyvěšeno: 30.11.2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022-2024   vyvěšeno: 30.11.2020


rok 2020

Rozpočtové opatření č.8/2020              vyvěšeno: 2.2.2021

Rozpočtové opatření č.7/2020               vyvěšeno: 18.12.2020

Rozpočtové opatření č.6/2020               vyvěšeno: 27.11.2020

Rozpočtové opatření č.5/2020               vyvěšeno: 8.10.2020

Rozpočtové opatření č.4/2020               vyvěšeno: 18.6.2020

Rozpočtové opatření č.3/2020               vyvěšeno: 7.5.2020

Rozpočtové opatření č.2/2020               vyvěšeno: 7.5.2020

Rozpočtové opatření č.1/2020                vyvěšeno: 9.3.2020

Schválený rozpočet obce Svojetice 2020               vyvěšeno: 7.1.2020

Schválený Střednědobý výhled rozpočtu 2021 – 2023      vyvěšeno: 7.1.2020

Návrh rozpočtu obce Svojetice 2020   vyvěšeno: 28.11.2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021-2023   vyvěšeno: 28.11.2019

rok 2019

Rozpočtové opatření č.6/2019               vyvěšeno: 19.12.2019

Rozpočtové opatření č.5 /2019               vyvěšeno: 14.11.2019

Rozpočtové opatření č.4/2019                vyvěšeno: 4.10.2019

Rozpočtové opatření č.3/2019                vyvěšeno: 1.7.2019

Rozpočtové opatření č.2/2019                vyvěšeno: 3.5.2019

Rozpočtové opatření č.1/2019                  vyvěšeno: 5.4.2019

Schválený rozpočet obce Svojetice 2019 vyvěšeno: 6.3.2019

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022 (tis.Kč) vyvěšeno: 6.3.2019

Návrh rozpočtu obce Svojetice 2019        vyvěšeno: 6.2.2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 – 2022 (tis. Kč)   vyvěšeno: 6.2.2019

 

 


rok 2018

Návrh pravidel rozpočtového provizoria pro rok 2019 na dobu do schválení rozpočtu obce Svojetice   vyvěšeno 19.12.2018

Schválený rozpočet obce Svojetice na rok 2018             vyvěšeno: 16.3.2018

Rozpočtové opatření č.1/2018           vyvěšeno: 28.5.2018

Rozpočtové opatření č.2/2018          vyvěšeno: 18.9.2018

Rozpočtové opatření č.3 /2018          vyvěšeno: 18.9.2018

Rozpočtové opatření č.4/2018          vyvěšeno: 15.11.2018

Rozpočtové opatření č.5/2018           vyvěšeno: 15.11.2018 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Svojetice na rok 2019-2021           vyvěšeno: 16.3.2018

Schválený rozpočet MŠ Svojetice a střednědobý výhled rozpočtu MŠ Svojetice na rok 2019-2021          vyvěšeno: 16.3.2018

Návrh rozpočtu na rok 2018návrh střednědobého rozpočtového výhledu                    vyvěšeno: 16.2.2018

Rozpočtové provizorium             vyvěšeno: 5.1.2018


rok 2017

Rozpočet na rok 2017 byl schválen na zasedání ZO Svojetice dne 19.12.2016 jako schodkový. Krytí schodku je zajištěno ze zůstatku na bankovních účtech. Rozpočet vychází ze situace na konci října 2016. Během roku bude docházet k úpravě rozpočtu podle získaných finančních prostředků a nutných výdajů.

schválený rozpočet na rok 2017           vyvěšeno: 28.12.2016

rozpočtové opatření č.1/2017              vyvěšeno: 21.3.2017

rozpočtové opatření č.2/2017              vyvěšeno: 9.6.2017

rozpočtové opatření č.3/2017              vyvěšeno: 10.7.2017

rozpočtové opatření č.4/2017               vyvěšeno: 21.9.2017

rozpočtové opatření č.5/2017                vyvěšeno: 21.11.2017

rozpočtové opatření č.6/2017                 vyvěšeno: 3.1.2018

rozpočtový výhled na rok 2018-2020         vyvěšeno: 13.1.2017


rok 2016

Provizorium od začátku roku do 12.5.2016, kdy byl schválen rozpočet na rok 2016. Rozpočet vychází z aktuální situace (přijaté úvěry) a po přeúvěrování a schválení dotací na kanalizaci bude rozpočtovým opatřením upraven.

schválený rozpočet na rok 2016

Na zasedání dne 24.5.2016 bylo schváleno přijetí úvěru od Komerční banky a.s. ve výši 31.000.000 Kč na 20 let na “Spolufinancování II.etapy kanalizace a refinancování stávajících investičních úvěrů” s úrokovou sazbou 1M PRIBOR + 0,14% p.a. z jistiny úvěru, bez poplatku za poskytnutí úvěru, bez rezervačního poplatku, vedení úvěrového účtu zdarma, bez úroku z prodlení, s možností předčasného splacení celého úvěru nebo jeho části kdykoli v průběhu splácení a to bez sankcí a poplatků, nedočerpání je možné bez sankcí a poplatků, úvěr je bez zajištění.

Úvěr je určen pouze na výstavbu kanalizace (refinancování stávajících úvěrů na I.etapu kanalizace a na dofinancování II.etapy kanalizace) a s největší pravděpodobností nebude vyčerpán celý. Pokud by obec úvěr nepřijala, nebylo by možné kanalizaci dokončit v termínu a obec by musela vracet i již obdrženou dotaci na I.etapu kanalizace.


VÝKAZY KE STAŽENÍ:

rok 2023 (vyvěšeno: 7.5.2024) – FIN  Příloha  Výsledovka  Rozvaha   Závěrečný účet za rok 2023

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023 

rok 2022(vyvěšeno:15.6.2023) – FIN  Příloha  Výsledovka  Rozvaha  Závěrečný účet za rok 2022

Zpráva o  výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022

rok 2021 (vyvěšeno:2.6.2022) – FIN   Příloha   Výsledovka   Rozvaha    Závěrečný účet za rok 2021

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

rok 2020 (vyvěšeno:7.7.2021) – FIN  Příloha   Výsledovka     Rozvaha    Závěrečný účet za rok 2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020

rok 2019 (vyvěšeno:29.6.2020) – FIN  Příloha   Výsledovka     Rozvaha    Závěrečný účet za rok 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 

rok 2018 (vyvěšeno:3.7.2019) – FIN   Příloha     Výsledovka     Rozvaha    Závěrečný účet za rok 2018

Zprava o výsledku přezkoumaní hospodaření obce za rok 2018

rok 2017 (vyvěšeno:29.6.2018) – FIN     Příloha     Výsledovka     Rozvaha     Závěrečný účet za rok 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

Mateřská škola:  Výkaz zisku a ztrát za rok 2017     Příloha     Rozvaha

rok 2016 (vyvěšeno:30.6.2017) – FIN     Příloha     Výsledovka     Rozvaha     Závěrečný účet za rok 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

Mateřská škola:  Výkaz zisku a ztrát za rok 2016     Příloha     Rozvaha

rok 2015 –     FIN    Příloha_rok 2015    Výsledovka     Rozvaha     Závěrečný účet za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015

Mateřská škola: MS_Výkaz zisku a ztrát_rok 2015    MS_Příloha_rok 2015    MS_Rozvaha_rok 2015

rok 2014 –     FIN     Výsledovka     Rozvaha

rok 2013 –     FIN     Výsledovka     Rozvaha

rok 2012 –     FIN     Výsledovka     Rozvaha     Příloha    Závěrečný účet obce za rok 2012   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012

rok 2011 –     FIN     Výsledovka     Rozvaha     Závěrečný účet obce za rok 2011    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011


Plán financování obnovy kanalizace                schváleno 28.6.2017, č.j.2017-04-067           

Plán financování obnovy vodovodu                 schváleno 21.6.2018, č.j. 2018-03-036