LOŠBATES – dobrovolný svazek obcí – svazková škola

LOŠBATES

je sdružení svazku obcí, které vzniklo za účelem vybudování nové svazkové základní školy pro obce Louňovice, Štíhlice, Tehovec a Svojetice.

Informace naleznete na www.losbates.cz

 

 

  • PROJEKT BYL VLÁDOU ZAŘAZEN PRO REALIZACI

Vláda České republiky schválila svým usnesením č. 642 ze dne 19. července 2021 nový investiční dotační program s názvem „133 340 Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí“, jehož prostřednictvím bude stát podporovat vybudování nových kapacit a navýšení stávajících kapacit v oblasti základního vzdělávání. Program je členěn na dva podprogramy. Podprogram 133D 341 Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání  zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí  a podprogram 133D 342 Podpora rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí.  Více zde

  • DNE 17.10.2021 NABYLO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ PRÁVNÍ MOCI

 


LOŠBATES – schválený závěrečný účet za rok 2023    (zveřejněno 29.5.2024)

LOŠBATES – návrh závěrečného účtu za rok 2023