Fotogalerie

V sobotu 1.9.2018 proběhla již druhá svojetická párty - Sousedská. Letos byla v restauraci, takže ani zatažená obloha nikomu nevadila. Hrála nám Country kapela Duha, povídalo se, tvořilo...Nálada byla výborná a párty se moc líbila i náhodným návštěvníkům z okolních obcí.

V sobotu 25.8.2018 proběhla ve Svojeticích oslava 115. výročí založení II. župy sdružených obcí “Jiřího z Poděbrad” na pravém břehu Vltavy, jejíž součástí je i Obec Baráčníků ve Svojeticích. Hosty přivítala starostka obce Ivana Dubská.

V podvečerních hodinách soboty 2.12.2017 navštívil naši obec Mikuláš s anděly a čerty. Mikuláš si vyslechl od všech přítomných dětí básničky a andělé odměnili děti pěkným balíčkem se sladkostmi, dětskými časopisy i překvapením. Celkem bylo rozdáno 124 balíčků. Hudbu zajistil DJ David Škopek, zpívala Zuzana Hofmanová a Lukáš Pařík. Organizátory této akce byl opět Obecní úřad. Organizačně akci zajišťovala Renáta Baťková a Jana Marková. Děkujeme sponzorům: paní Jiránkové, paní Mitášové, panu Strnadovi (Pivnice Na Skále). Velké poděkování patří panu Markovi, paní Marešové, panu Jacákovi, panu Pačesovi, slečnám Viki a Romaně a Filipovi, bez kterých by děti neměli respekt z Mikuláše, strach z čertů a ochranu andělů. Panu Pačesovi děkujeme také za velkou pomoc při stavbě Betlému a výzdobě parku. S vytvořením výzdoby pomohla paní Bajerová a s přípravou balíčků paní Kölblová a paní Zaal.

V sobotu 4.11.2017 se konala již tradiční strašidelná cesta. Přišlo víc jak 70 dětí se svými rodiči nebo prarodiči. Strach měly nejen některé děti, ale i strašidlo, které měly děti vystrašit. Na začátku cesty se děti musely naučit kouzelnou básničku, v průběhu cesty ji nezapomenout, aby nakonec básničku řekly poslednímu strašidlu, a to je za to pustilo domů. Děti domů neodcházely s prázdnou, protože od každého ze strašidel dostaly malou odměnu.

V sobotu 14.10.2017 proběhla tradiční drakiáda pod názvem Svojetický Fičák. Organizace se ujala paní Bajerová ze sdružení OS Báječný svět z.s. Počasí se vydařilo, svítilo sluníčko a teploty vystoupaly ke 20 stupňům. Nebylo to typické počasí pro pouštění draků, ale větřík také zafoukal a draci se úspěšně vznesli k obloze.

1 2 3