Czech POINT

     Co je to Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí:

 • obchodní rejstřík
 • živnostenský rejstřík
 • katastr nemovitostí

Výpisy z neveřejných evidencí:

 • rejstřík trestů

Které doklady potřebují žadatelé o výpis Ověřené výpisy z veřejných evidencí

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

 • obchodní rejstřík – IČ subjektu
 • živnostenský rejstřík – IČ podnikatele (fyzické osoby)
 • katastr nemovitostí – název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí

 • rejstřík trestů

Pro vydání ověřeného výpisů z rejstříku trestů je třeba:

 •  podepsat písemnou žádost
 •  doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká (občanský průkaz nebo cestovní pas)

Výpis z rejstříku trestů je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z rejstříku trestů v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Ceník

Evidence Cena za první stránku za každou další stránku

Obchodní rejstřík

 • Cena za první stránku 100,– Kč
 • a každou další stránku 50,– Kč

Živnostenský rejstřík

 • Cena za první stránku 100,– Kč
 • a každou další stránku 50,– Kč

Katastr nemovitostí

 • Cena za první stránku 100,– Kč
 • a každou další stránku 50,– Kč

Rejstřík trestů

 • Cena za první stránku 100,– Kč
 • a každou další stránku 0,– Kč