Odklízení sněhu – UPOZORNĚNÍ pro občany

Vážení spoluobčané, vzhledem k současné kalamitní sněhové situaci, vás žádáme o parkování vozidel na vašich pozemcích. Nevhodným parkováním na obecních komunikací, ztěžujete vjezd nejen zimní údržbě, ale i popelářům a záchranným jednotkám. V případě, kdy komunikace nebude plně a bezpečně průjezdná, nemusí ani dojít k jejímu prohrnutí. Děkujeme za pochopení. OÚ Svojetice

Rozsudek soudu – MŠ

Vážení spoluobčané, konečně jsme obdrželi Rozsudek Krajského soudu v Praze týkající se věci uhrazení 3.043.193,56 Kč s příslušenstvím (vícepráce vzniklé při stavbě nové mateřské školy). Rozsudek zní ve prospěch obce – obec nemusí výše požadovanou částku hradit viz text rozsudku v příloze https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2018/12/emv-rozsudek.pdf

Změna jízdního řádu

Informujeme vás o drobné změně v jízdním řádu Od 9.12.2018 je termín celostátních změn jízdních řádů. Na lince 490 se zavádí nový spoj v pracovní dny s odjezdem v 13:29 ze Stříbrné Skalice do Ondřejova. Z toho důvodu bylo nutné posunout návazný spoj linky PID 383 z Ondřejova do Prahy (přímý vůz) o +5 minut, tedy z 13:39 na 13:44. Jiné změny v oblasti nejsou realizovány. Na linkách 489, 490 a 495 byl den 5.12.2018 poslední den výluky ve Strančicích…

Volná místa na cvičení

Je několik volných míst na kurzu: Návrat k životu –  s lektorkou pilates – Renatou Schmidt Středa 18:00-19:00 Cvičí se v Komunitním centru Minimax ve Svojeticích (bývalá MŠ). Lektorka nabízí v případě dostatečného zájmu také neděli od 18:00 hod. Permanentka na 6 lekcí = 600 Kč, Jedna lekce = 120 Kč Nutné se předem přihlásit. Kontakt a další informace: renykuk@gmail.com

Úřední hodiny od 19.11. do 30.11.2018

Oznamujeme vám změnu úředních hodin v období od 19.11.2018 do 30.11.2018. Pondělí 19.11.2018 – Pokladna a podatelna je v provozu. Starostka nepřítomna, místostarostka přítomna.  Středa 21.11.2018 – Pokladna a podatelna je v provozu. Starostka a místostarostka nepřítomna.  Pondělí 26.11.2018 – Pokladna a podatelna je v provozu. Starostka a místostarostka nepřítomna.  Středa 28.11.2018 – Pokladna a podatelna je v provozu. Starostka a místostarostka nepřítomna.  Termíny schůzek na jiný den nebo hodinu lze dohodnout emailem nebo telefonicky. Změna je z důvodu nepřítomnosti dosavadní starostky a místostarostky…