Upozornění – připojení ke kanalizaci – I.fáze výstavby

Vážení spoluobčané, v zájmu brzkého spuštění kanalizace, žádáme všechny občany, kteří již mají jímky zabudované a byli v tzv. I.fázi výstavby, aby neváhali přijít na Obecní úřad k podepsání smlouvy o připojení se ke kanalizaci. Podepisování smluv si prosím domluvte s paní Bajerovou na tel.: 728 35 34 54 (prosíme, na tento telefon volejte až od 1.9.2016). Termín na září si můžete domluvit již dnes – volejte na OÚ paní Pelíškové na tel.: 323 660 600. Podmínkou spuštění kanalizace je připojení…

12.6.2016 – Jak probíhal Dětský den

V neděli 12.6.2016 od 14 hodin proběhl na fotbalovém hřišti Dětský den, který organizovala obec Svojetice spolu s TJ Sokol Svojetice. Na děti tu čekalo 6 stanovišť, kde si vyzkoušely různé sportovní disciplíny jako např. skákání v pytli, jízdu zručnosti na kole či odrážedle, házení míčem na panáka, kop míče do zavěšené PET lahve, běh přes překážky, přenesení míčku na lžíci přes nerovné prkno. Soutěží se aktivně zúčastnilo 71 dětí. Za odměnu se mohly…

Upozornění na udržování čistoty obce

Jak vypadaly kontejnery v sobotu v poledne 11.6.2016 u „El Pasa“ a „U Jezírka“ můžete vidět na přiložených fotografiích. Všichni dobře ví, jak se třídí odpad a že do směsného odpadu nepatří v žádném případě bio odpad např. tráva, větve… Kontejnery na papír jsou zjevně prázdné a papírový  odpad je i přesto odhozen vedle popelnic. Před týdnem dal někdo do kontejneru na hřbitově velké množství zbytků kostí a masa. Zapáchal celý hřbitov, z kontejneru lezli červi – opravdu nechutné. Firma FCC, která vyváží kontejnery,…

Kanalizace – náklady a dotace

KANALIZACE – náklady a dotace ke stažení Náklady na kanalizaci od roku 2010 (v Kč) rok     2010 2011 2012 2013 2015 2016 Celkový součet administrativa (žádosti o dotace, znalecké posudky, administrace dotace…) 57 120 42 000 3 600   421 600 457 833 982 153 dozor (technický dozor, autorský dozor, BOZP, dohled Úst. arch. pam. péče)         2 060 630 178 490 2 239 120 projekt   30 000 640 800 874 830 105 270   1 650 900 reklama         17 000…

Kanalizace – smlouvy o připojení

Září 2016 – podepisování smluv organizuje pí. Hanka Bajerová– tel: 728 353 454 (prosím volejte až od 1.9.2016) Bude možné podepisování smluv o připojení ke kanalizaci těch občanů, kteří již mají zabudované jímky a odevzdali elektrorevizi a nebo jí přinesou sebou. K podpisu smluv musí mít každý sebou OP a kdo má LV. V zájmu plynulosti prosím, abyste se pokud možno s pí. Bajerovou domlouvali na datu a hodině podpisu. Děkujeme.   Smlouva o odvádění odpadních vod Reklamační řád Kanalizační řád Všeobecné podmínky…