Vzkaz od firmy VPK Suchý

Zhotovitel kanalizace, firma VPK Suchý děkuje všem občanům Svojetic za shovívavost a porozumění při její výstavbě a přeje všem do nového roku 2017 hodně zdraví, štěstí a pracovních i životních úspěchů.