Uzavírka a objížďka ulice Přátelství, Uhříněves (úsek od ulice K Netlukám, Uhříněves – Říčany)

Informace k uzavírkám a objížďkám komunikace Přátelství, Uhříněves – kompletní rekonstrukce komunikace vč. jejího rozšíření.

Úsek: ul. K Netlukám, Uhříněves – hranice Prahy (Říčany).

Předpokládaný začátek: 7. 3. 2017

Předpokládaný konec: 20. 12. 2017 v závislosti na klimatických podmínkách

Práce budou probíhat ve čtyřech etapách ve směru od Říčan k Praze

Oprava bude probíhat po polovinách, k úplné uzavírce v žádné z etap nedojde. I. etapa bude trvat cca 2 měsíce (od 7. 3. do 2. 5.) a bude rozdělena do čtyřech fází. Každá fáze bude mít určitá dopravní omezení a objízdné trasy.

Směr z Prahy: ulice Přátelství v celém úseku K Netlukám – Říčany bude průjezdná, a to pro osobní automobily, autobusy PID a nákladní automobily mimo tranzitní nákladní dopravy.

Směr z Říčan do Prahy: komunikace nebude průjezdná vyjma úseků, které se v průběhu dané etapy zrovna nebudou opravovat. Náhradní trasa pro osobní i nákladní dopravu ve směru na Prahu bude v Říčanech značena objížďkou po silnici 101 na D1; v opačném směru na Brno, resp. Kutnou Horu budou pro tranzit nákladní dopravy umístěny směrové tabule pro vyznačení objížďky, které budou řidiče navigovat od kruhového objezdu Podleská x Přátelství směr ul. Kutnohorská, přes křižovatku Černokostelecká x Průmyslová na Jižní spojku až na ul. 5. května a D1.

Objízdná trasa po D1 nebude podléhat zpoplatnění.

Dojde ke změnám tras linek PID směr Praha a s tím spojeným umístěním náhradních zastávek.

Více informací na webu: http://www.praha22.cz/mestska-cast/doprava/uzavirky-a-objizdky/