Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO REGION JIH za rok 2018