Závěrečný účet Svazku obcí Region Jih za rok 2018 – návrh