Závěrečný účet hospodaření LOŠBATES, dobrovolný svazek obcí za rok 2020 – návrh