Závěrečný účet hospodaření LOŠBATES, dobrovolný svazek obcí za rok 2018