Záměr obce Svojetice směnit pozemky v k.ú. Svojetice