Záměr obce Svojetice směnit pozemek v k.ú. Svojetice