Záměr obce Svojetice směnit pozemek v k. ú. Svojetice s finančním vypořádáním – parc.č. 206/32; 202/50; 202/4