Záměr obce Svojetice směnit pozemek v k.ú. Svojetice s finančním vypořádáním – parc.č.1152; 1057/1; 1057