Záměr obce Svojetice pronajmout nebytový prostor (kuchyň) v budově V Průhonu č. p. 153