Záměr obce Svojetice prodat pozemek v k.ú. Svojetice – parc.č.1042/13