Záměr obce Svojetice prodat pozemek v k.ú. Svojetice