Výsledky 1.kola – Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 13.1.-14.1.2023