Vyrozumění o konání školení – Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje