Vyrozumění členů OVK, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení