VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNÍHO ÚŘADU SVOJETICE o poskytování informací dle Zák. č. 106/1999 Sb. za rok 2021