Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2020 (od 1.5.2020)