Veřejná vyhláška – zahájení veřejného projednávání návrhu Změny č.1 Územního plánu Struhařov