Veřejná vyhláška – Usnesení – oprava zřejmých nesprávností