Veřejná vyhláška – projednání návrhu Změny č.3 Územního plánu Klokočná