Veřejná vyhláška – oznámení – zahájení veřejného projednání návrhu Změny č.1 Územního plánu Tehovec