Veřejná vyhláška – oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích