Veřejná vyhláška – Oznámení – Mukařov, Srbín, Žernovka