Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu