Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci