Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy pro dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu