Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy, Příloha č.1, Rozdělovník