Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – dopravní řešení pro úpravu návsi