Usnesení – veřejná vyhláška – umístění pevné překážky na komunikacích