Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání